• Konferenci rīko Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centra Sadarbības platformu Demogrāfisko lietu centrs, Ekonomikas ministriju, valsts attīstības finanšu institūciju “ALTUM” un pašvaldībām.  
  • Diskutēsim par konkrētiem atbalsta soļiem, kas paveicami, lai uzlabotu vajadzībām atbilstoša mājokļa pieejamību ģimenēm ar bērniem, kā arī  par valsts vai pašvaldību bērnam garantētiem dzīves telpas minimāliem standartiem.
  • Konferences 1.diena ir veltīta ārpus Rīgas mājokļa pieejamības problemātikai, bet 2.diena veltīta Rīgas ģimenēm interesējošiem mājokļu jautājumiem. 
  • Konference tiek rīkota, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda no Latvijas valsts budžeta finansētu projektu  “Laiks mūs sadzirdēt!". #SIF_vietagimenei